Raporty


Po każdym zakończonym miesiącu zamieszczamy program zrealizowany w danej grupie na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.