Metody


Nasze metody, których elementy stosujemy podczas zajęć:

Metoda naturalna (The natural Approach)

Zakłada wyeliminowanie stresu i leku przed mówieniem i popełnianiem błędów. Dziecko zaczyna od przyglądania się mimice, gestom lektora, mówi dopiero, gdy jest gotowe. Najważniejsze jest rozumienie ze słuchu.


Metoda reagowania ciałem (Total Physical Response)

Oparta na założeniu, iż najlepszym sposobem na zapamiętywanie jest milczące przysłuchiwanie się. Dzieci podczas zajęć naśladują lektora poprzez ruch fizyczny. dziecko zaczyna mówić, gdy jest gotowe.


Metoda komunikacyjna

Zakłada, że język to narządzie komunikacji. Materiał językowy, który nauczamy ma odniesienie do konkretnych sytuacji. Odgrywamy dialogi i scenki z podziałem na role, jak w prawdziwym życiu, przez co dzieci nabierają przekonania, że język angielski służy załatwianiu konkretnych spraw w otaczającym je świecie.


Metoda audiolingwalna

Ma na celu wykształcenie nawyków i eliminację błędów za pomocą "musztry językowej" (ang. ). Błędne nawyki zwalczane są za pomocą wielokrotnego powtarzania i odgrywania scenek. Nacisk kładziemy na słuchanie, potem dopiero automatycznie uruchamia się mówienie.


Metoda audiowizualna

Wykorzystujemy do nauczania liczne pomoce dydaktyczne, książki, karty obrazkowe, nagrania muzyczne, przedmioty codziennego użytku, zabawki itp. Wykonujemy prace plastyczne obrazujące wprowadzane zagadnienie. Podejmujemy wszelkie starania, by "zanurzyć" dziecko w nauczanym języku.