Najczęściej zadawane pytania


Najczęściej zadawane pytania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.


Dlaczego już w przedszkolu warto uczyć dzieci angielskiego ?

Podczas, gdy dla dorosłych nauka jest żmudnym procesem ciągłego powtarzania informacji, dzieciom zapamiętywanie przychodzi łatwo i naturalnie. I do tego w trakcie beztroskiej zabawy.

Dlatego warto zapewnić maluchowi odpowiednie warunki: poświęcać mu dużo czasu, grać z nim w gry edukacyjne, zapisać na kurs języka.

Tak długo, jak nauka jest dla niego tylko zabawą, warto, by uczył się i bawił, jak najwięcej.


Czy uczenie dzieci 2,5 - 3 letnich nie ma negatywnych skutków, gdy ich mowa dopiero się rozwija?

Kształtujący się aparat mowy jest bardzo elastyczny. Dorośli, którzy uczą się języka obcego nie mają takiej umiejętności, gdyż ich aparat mowy w pewnym okresie usztywnia się i nabywa przyzwyczajenie akcentowe dla języka ojczystego.


Kiedy zacząć naukę języka angielskiego ?

Najwcześniej, jak można. Często rodzice dzieci 2,5 - 3 letnich odraczają w przedszkolu kurs języka angielskiego, gdy będzie w starszej grupie, gdy oswoi się z dziećmi, Panią, otoczeniem, obawiając się, że język obcy będzie dla dziecka dodatkowym stresem.

Dla mnie zaś - lektora z wieloletnim doświadczeniem największym fenomenem jest obserwowanie tych właśnie najmłodszych uczestników zajęć. Na początku tylko słuchają, nieśmiało dotykają wszystkich pomocy dydaktycznych, aż nagle swobodnie wchodzą w świat języka obcego. Na początku osłuchujemy dzieci z językiem. Zaczynają rozumieć znaczenie niektórych słów, a w późniejszym wieku będzie im łatwiej wypowiadać te wyrazy.

Nie ma sensu sięgać po wyrafinowane sztuczki, wystarczy zaufać dziecku i lektorowi oraz wykorzystać tylko wrodzone zdolności dziecka.


Jak pomóc dziecku jeśli jest nieśmiałe i ma problemy z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, a język obcy może być dla niego dodatkową barierą?

Jeśli dziecku na początku trudno przyzwyczaić się do nowej sytuacji, można zacząć od puszczania mu w domu anglojęzycznych płyt z nagraniami dla dzieci. Już prawie wszystkie kursy, które realizujemy w przedszkolach, zawierają płytę dla dziecka i ta oto płyta będzie łącznikiem dziecka dom - przedszkole, gdy usłyszy na zajęciach znajome dźwięki słyszane w domu, poczuje się bardziej pewnie na zajęciach w przedszkolu.